jak wyceniam moją pracę

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
WYKONANE NA ŻĄDANIE SĄDU, PROKURATURY, POLICJI ORAZ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)