zakres usług

  • tłumaczenia ustne konsekutywne:  

– rozmowy handlowe
– negocjacje
– rozmowy telefoniczne

  •  tłumaczenia pisemne: 

– dokumenty urzędowe, pracownicze, samochodowe
– dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi
– teksty ekonomiczne, prawnicze i techniczne i inne